torsdag 14 februari 2013

Träd på boplatser....Här i Hammarbacken finns ett gammalt Skogvaktarboställe med en tillhörande "park" av olika trädarter. Blan annat bok, sibirisk gran, skogslind m.fl. Många Jägmästare, Kronojägare och Skogvaktare planterade olika och lite udda träd på sina boställen, och som inte är så vanliga i den växtzonen. På Hällsjötorp finns lärkar som är stora som sitter i rad och även en rad med gamla bokar.Det bodde en Skogvaktare där och det förklarar saken. Hade kontakt med en Jägmästare Kardell som forskar på bok och som passerade Hällsjötorp och tog kontakt med mig om detta. Min far var bl.a. i tjänst på Öster-Malma, Linköpings revir. Han tog då upp ek, bok och olika trädslag och satte, en del tog sig och är idag kvar, men en del klarade inte omställningen.Min farfar satt bok när han kom från Norrland och ner till Malingsbo, och det som jag sett är kvar är i Södra Kloten där min farmors kusins mor Anna-Britta bodde, de står som en liten allé där. Det här har berättats för mig av far och farfar så det förklarar varför det finns lite udda träd på en del ställen, och sedan kan de dyka upp på andra ställen pga självföryngring.....                                         Här är en bild som jag tog i Hammarbacken av de
                                         stora bokarna där underifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar