söndag 10 februari 2013

Tallen

Lite smått och gott om tallen.....

                                                
Till Sverige invandrade Pinus silvertris efter istiden och fann sig väl till rätta här. Den behöver inte mycket näringsämnen för att slå rot, ex på myrar och bergsskrevor deär den växer långsamt. En martall som är en man hög kan vara lika gammal som en tjugofem meter fura som växt i god jord och ljus. Tallen kan bli många hundra år, finns en här på skogen som var liten planta då då Gustav Wasa regerade. Under försommaren sprids de solgula hanblomställningarna sitt pollen. Honblomman liknar pepperkorn och sitter i spetsen på årsskotten. Efter pollineringen bildas en liten mörkgrön kotte, som efter vinter och under sommaren befruktas, växer ut till full storlek och sedan mogen att sprida sina frön.Tallens yttersta fina rottrådar lever i samlevnad med en del svamparnas så kallade rötter ( mykorrhizatrådar) så runt en tall kan du hitta bl.a smörsoppen som är en god matsvamp och en del kremlor. Det sägs i folktron att tallen hörde till trollen och häxornas värld och nåde den som fällde en sådan, de skulle straffas av de underjordiska. Förr fanns det stora tallar efter resvägarna där många stannade och vilade och tog sig en sup, därav namnet suptallar. Tallar som var stora och stod ensamma kunde bli "bortsättarträd" där man tog en träflisa och skrapade på en böld, tandvärk eller där man hade ont och satte sedan flisan i tallen och då skulle man bli av med det onda. Många masurbjörkar har folk trott varit böldtallar som folk satt sina onda bölder i.  Tallen har används till olika medikamenter, tallstrunt ( ett gammalt ord för årsskott), de är saftiga och jätterika på C-vitaminer som man botade kroppen med. Minns när jag var liten så skulle man tugga i sig det för det var nyttigt. Min gammelfarfar badade mycket i tall barrsolja, och det är verkligen skönt. Fanns att köpa på Apoteket förr Enkars tallbarrsolja som man blev så len och skön i kroppen av. Man kunde bota skjörbjugg och det användes av svenska handels och örloggsflottan. Att krydda brännvinet med tallstrunt och gröna kottar ska vara rena dynamiten för hälsan. Furan är den mest utnyttjade träslaget inom skogsindustrin, råvara för pappersmassa, byggnationer, panelväggar, slipers, möbler m.m. och inom kemiska industrin får du tjära, terpentin, ättikssyra, aceton, träsprit, harts m.m.
Och alla har väl hört om tjärdalar där under mo och mossa som pyr kommer så småningom den svarta tjäran rinnande. Ordet tall sägs komma från ett indoeuropeiskt ord tolna som ska betyda "som stiger mot skyn" men som man också kallade eken från början. Tjäran var en av vårt lands viktigaste exportvara från 1400-talet och fram till de stålbyggda fartygen började komma. Tallen kallade ofta för Kungaträdet. Här är en strof ur Verner von Heidenstams målande dikt om Tiveden;

                                         Hör furornas dova sorgemusik
                                         med förstämda trummor och tubor i moll,
                                         med blåkullahymn med suckar och skrik
                                         i ödemarken diktad av troll!

På min fars Kronojägaruniform så sitter ett förgyllt märke med statens tre kronor och på högra sidan en tallkvist och på den vänstra en ekkvist och båda grenar ut från ett skovelhorn av älg. Ja det finns mycket att skriva om våra träd, kan vara roligt att få dela med sig av en del.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar