tisdag 23 oktober 2012

Bäverkalas

Från skrivbordet i stugan har jag en fin utsikt över Midtjärnen. Jag har nu fått ännu mera öppet vatten att blicka ut över, för bävrarna har kalas där nere. Tog några bilder på deras framfart. Man måste säga att är duktiga och ihärdiga
 

Bävern utrotades totalt under 1800-talet och den började inplanteras först 1922.
De kapar längder av träd i längder på 1-2 meter som sedan används till byggmaterial och att äta av.
De är väldigt smarta när de bygger och förankrar sina bon med nedstuckna träd på tvären. Lera, torv och gyttja använder de till att få ihop det. Det brukar vara en till två familjer som bor i hyddorna. Maten som består av grenar från asp, björk m.m. lägger de nära in till hyddans ingång så de har under hela vintern. De kan få 1-5 ungar och kan bli 15 till 20 år. Bävern är det djur förutom människan som kan göra ingrepp i naturen och dämma upp och ändra vattnets gång. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar