måndag 14 januari 2013

En vacker vinterdikt av Daniel Fallström          
                                                   Som en isig kupa välver
                                                   himlen rymden över oss,
                                                  och ur vinterskyar skälver
                                                  någon gång ett stjärnebloss.

                                                  Se, hur blekgrön stjärna darrar
                                                  som av köld i frostigt blå-
                                                  hör, hur vita marken knarrar,
                                                  fast du lätt den trampar på.

                                                  Allt i dvala vilar fruset,
                                                  svept i drivans glittervitt,
                                                  spökligt flammar norrskensljuset
                                                  över molnens skuggvärldsritt.

                                                  Som ett fält av liljor blommar
                                                  sjön, där du i solljus sam,
                                                  och som dödens helgedomar
                                                  stiga bergen vita fram.

                                                  Jordens öde tycks fullkomnat,
                                                  livet finns ej mera kvar,
                                                  trädens växt och floden domnat,
                                                  vinden inga vingar har.

                                                 Här i blåvitt månskensflöde
                                                 leva endast du och jag-
                                                 runt omkring oss skuggor, döde-
                                                 aldrig ljusnar någon dag.

                                                 Isens paradis och nattens
                                                 breder sig omkring oss två-
                                                 blixtrande i frusna vattens
                                                 klara speglar stjärnor stå.

                                                 I din blick dock livet brinner,
                                                 i din puls dess flammor slå-
                                                 därför döden ej oss hinner,
                                                 där vi genom natten gå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar